Het verhaal achter de alcoholverslaving

Het is vijf over zeven, maandag 4 juni jongstleden. De authentieke sfeer van de Arminiuskerk is aangevuld met de warme belangstelling van ruim 100 geïnteresseerden. Het onderwerp? ‘De zorg voor alcoholverslaafden’ binnen de thuiszorg. Carrie trapt af met een aantal prangende vragen aan Monique Hollander van Directzorg regiokantoor Groot Rotterdam. Doel van dit onderonsje is de rol en – misschien zelfs wel belangrijker – de persoonlijke aanpak van Directzorg binnen dit thema onder de aandacht te brengen.

Inhoudelijk wordt de avond ingevuld door vier sprekers die het thema vanuit verschillende invalshoeken belichten. Na het indringende ‘You do something to me’ van wijlen ‘drinkemaatje’ Peter de Vries vertelt Tineke de Geus-Los even zo indringend over haar gevecht met de fles en zichzelf. Haar uiteindelijke redding: goede thuiszorg én een betrokken sociaal netwerk, waarbij vooral laatstgenoemde volgens Tineke doorslaggevend is geweest. “Daarom ben ik er nog!” Haar verhaal komt aan. Een vol uur lang kun je een speld horen vallen. Het applaus na afloop is bijna oorverdovend.

Na de pauze vertelt Martin van Zeventer, behandelaar bij GGZ Delfland, waarom verbreding in de zorg zo belangrijk is. Met slimme verwijzingen naar het eerdere verhaal van Tineke neemt hij de bezoeker mee naar ‘zijn behandelkamertje’, waarbinnen geldende protocollen vaak niet voldoende zijn om cliënten die zorg te bieden die ze nodig hebben. Oog en oor hebben voor het achterliggende verhaal en passende begeleiding, ook na de diagnose, zijn volgens Martin broodnodige aspecten die vaak over het hoofd worden gezien. Samenwerking is wat Martin zoekt. Zijn verhaal is bijna poëtisch.

Dominee Visser, onder andere bekend van zijn werk voor Perron 0, en Hans Becker van Humanitas vertellen aan de hand van hun persoonlijke ervaringen dat het onmogelijk is de discussie rond alcoholverslaving op een generiek niveau te benaderen, juist omdat ieder geval uniek is. “Tineke’s verhaal is er één uit duizenden. Wat voor Tineke werkt, helpt een ander juist van de regen in de drup”, aldus Visser. Een visie die ook aan de basis staat van Martin’s verhaal; zonder het verhaal achter de persoon kun je onmogelijk een passende oplossing bieden.
Hans Becker trekt de problematiek tot slot richting de ouderenzorg. Oudheid komt met gebreken die vaak gepaard gaan met medicijngebruik. Mag alcohol daarom niet geschonken worden? Of moet het – met mate – oogluikend worden toegestaan? Kortom: hoe verhoudt (het ontbreken van) alcohol zich tot kwaliteit van leven op de oude dag?

U zult begrijpen dat deze avond niet in het teken stond van het vinden van dé oplossing, maar juist in het aanzwengelen van de discussie rond deze problematiek. Gezien de verschillende standpunten van de sprekers en de kritische vragen uit het publiek is Directzorg in deze opzet geslaagd. Carrie sluit de avond af op een wijze zoals alleen zij dit kan: komisch en kritisch tegelijk, met de spijker op de kop!

Bekijk hier de uitnodiging met bijpassende give-away

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© Copyright - Picard - Merkmeesters